Facebook

Pracownie

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia w naszej szkole są praktykami fotografii. Spotykacie się z nauczycielami z dużym doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy małą szkołą, ale każdy z nauczycieli posiada swój dorobek artystyczny i chętnie dzieli się swoją wiedzą na podstawie własnych doświadczeń. Uczestnictwo we wszystkich pracowniach daje sumę umiejętności i wiedzy niezbędnej do bycia świadomym twórcą fotografii.

1 rok

I PRACOWNIA FOTOGRAFII (24h)

Celem zajęć jest nauka praktycznego wykorzystanie komputerowej obróbki fotografii. Ćwiczenia wykonywane są na konkretnych obrazach realizowanych w technice cyfrowej. Wykonanie ćwiczeń poprzedzone jest prezentacją zagadnień ujętych w tematach.

Prowadzący: dr Tomasz Gałecki

iv pracownia fotografii (24h)

Celem pracowni jest zapoznanie się z zarysem historii fotografii dokumentalnej i reportażowej (sylwetki sławnych dokumentalistów oraz ich dokonania). Nabycie umiejętności świadomego porozumiewania się językiem fotografii dokumentalnej. Kompozycja dokumentu fotograficznego, nadawanie wartości z pozoru nieistotnym rzeczom, poszukiwanie geometrii, światła, koloru, detalu. Wiodącym motywem poszukiwań twórczych studentów jest tworzenie portretu socjologicznego człowieka. Szczególnie więc rozbudzenie w studentach wrażliwości na piękno i niepowtarzalność osobowości drugiego człowieka. Umiejętność pracy z ludźmi. Przygotowanie prezentacji wykonanych prac fotograficznych (wystawa, książka fotograficzna, pokaz).

Prowadzący: mgr Danuta Witkowska 

warsztaty podstaw FOTOGRAFII (20h)

Zapoznamy się z manualnymi trybami aparatu, rodzajami obiektywów i ich zastosowaniem, różnicami pomiędzy matrycami cyfrowymi. Poruszymy wszystkie zagadnienia techniczne potrzebne do prawidłowej rejestracji obrazu oraz wstęp do pracy w studio fotograficznym, rodzaje oświetlenia. Pojawią się również podstawy kompozycji.

Prowadzący: Sławomir Obst, Michał Kowalczuk, Weronika Wronecka, Dominik Przybylski

II pracownia fotografii (36h)

Zajęcia mają na celu poznanie przez słuchaczy podstaw języka porozumiewania się poprzez czarno-biały i barwny obraz fotograficzny. Dotyczy to analizy obrazu fotograficznego z wyszczególnieniem podstawowych elementów składowych takich jak: istotność światła, relacje przestrzenne i wpływ czasu. Równolegle słuchacze poznają podstawowe formy wypowiedzi w fotografii; od kadru poprzez dyptyk do sekwencji.
Oczekiwane efekty nauczania oprócz powyższych celów to również podstawy estetyczne w posługiwaniu się zapisem fotograficznym.

Prowadzący: dr Janusz Oleksa

podstawy fotografiI cyfrowej (24H)

Przedmiot ma na celu osiągnięcie przez studenta podstawowej sprawności w zakresie obróbki obrazu fotograficznego z wykorzystaniem programów graficznych.

Prowadzący: mgr Andrzej Śliga

PRAWO AUTORSKIE W FOTOGRAFII (4h)

Zajęcia mają na celu zapoznanie kursantów z podstawami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów, pojawiających się przy twórczości fotograficznej.

Prowadzący: radca prawny mgr Bartosz Jóźwiak

III pracownia fotografii (24h)

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi środkami wyrazowymi w Fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kompozycyjnych. Charakter zajęć pozwala na wykorzystanie elementów budujących obraz w praktyce fotograficznej, a jednocześnie umożliwia krytyczne podejście do tradycji obrazowania fotograficznego w kontekście realizacji opartych na własnym pomyśle.

Prowadząca: mgr Ewa Bielańczyk-Obst

podstawy fotografii analogowej (24H)

Zajęcia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z techniką i technologią pracy w ciemni oraz w studiu fotograficznym, słuchacze kształceni są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Prowadzący: Sławomir Obst, Michał Kowalczuk

historia fotografii i wybrane zagadnienia historii kultury, sztuki (20H)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z różnorodnymi postawami artystycznymi i interpretacyjnymi sztuk wizualnych, dawnych i współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Problematyka ta wzbogacona jest o kontekst filozoficzny i kulturowy, towarzyszący kreacji artystycznej w różnych epokach. Celem przedmiotu jest również nabycie umiejętności werbalizacji sądów i odczuć wobec postaw artystycznych.

Prowadzący: Marek Sulik

2 rok

pracownia współczesnych form obrazowania (24H)

Pracownia kontynuuje analizę obrazu fotograficznego i wprowadza do poszukiwań niekonwencjonalnych (odmiennych od klasycznych) w fotografii form wypowiedzi (obrazowania). Poszukiwania te polegają na projektowaniu i realizowaniu autorskich wypowiedzi, których forma końcowa (np. nietypowy zestaw, obiekt fotograficzny, obraz ruchomy, książka fotograficzna) przy wstępnych założeniach projektu jest niewiadomą. Poznawanie, odkrywanie i doświadczanie to główne elementy działań w pracowni.

Prowadzą: dr Janusz Oleksa

PRACOWNIA self publishingu (24H)

To nowość dla słuchaczy. Podczas zajęć w tej pracowni będziemy się uczyli budować świadome zestawy zdjęć, nie wystawowo, lecz kontekstowo. Już na wstępie tej pracowni słuchacze przekonają się jak zmienia się odbiór danego zdjęcia, gdy zestawimy je z innym, jak z pracy wywołującej określone skojarzenia, nagle, poprzez dostawienie innej fotografii, całkowicie zmienia się przekaz tej pierwszej. A to dopiero początek, będziemy bowiem samodzielnie budowali zestawy celowo prowokując zmiany. Self Publishin to również sztuka prezentacji zdjęć, nie tylko w formie wystaw, głównie poprzez przygotowanie i wydruk fotoksiążki, ale nie w rozumieniu powszechnym. Przygotowanie fotoksiążki, to wielopłaszczyznowa praca ze zdjęciami, materiałami, wydrukami. Zapewniamy tu niezwykle inspirującego wykładowcę, dla którego ta sfera działań fotograficznych to zawód i pasja.

Prowadzący: mgr Paweł Starzec

PRACOWNIA portretu (24H)

Pokażemy jak wydobyć z człowieka więcej niż w portrecie klasycznym, przećwiczymy to praktyce i podczas dyskusji, tak abyście umieli uzyskać efekt zbliżony do ideału. Nie będzie to pracownia łatwa, praca z człowiekiem nie jest bowiem lekka, celem jest jednak efekt, stworzenie zdjęcia, które przyciąga wzrok odbiorcy.

Prowadzący: mgr Cezary Hładki

PRACOWNIA multimediów (24H)

Głównym medium będzie oczywiście fotografia, słuchacze będą tu jednak poznawali możliwości przenikania się tej dziedziny sztuki z innymi formami przekazu. Łącznie fotografii z filmem, instalacjami… co otwiera zupełnie nowe możliwości wyrazu, nadaje nowy sens wykonywanej pracy. Rokrocznie pojawiają się prace dyplomowe w ramach takich działań, a ich przekaz zazwyczaj łatwiej dociera do odbiorcy.

Prowadzący: mgr Anna Jabłońska

pracownia fotoedycji foto i film (18H)

Pracownię obróbki obrazu potraktujemy jako formę rozwoju Waszych umiejętności i uzupełniania projektów powstających w głównych pracowniach artystycznych. Zadbamy przy tym o samodzielne pomysły artystycznej obróbki, niezależnie od innych prac. W ramach tej pracowni na pewno zatem utrwalicie obecne umiejętności i poszerzycie nowe w ramach obsługi programu Adobe Photoshop.

Prowadzący: mgr Andrzej Śliga

PRACOWNIA reportażu i dokumentu (24H)

Fotoreportaż to szlachetna dziedzina fotografii, w której kluczową role odgrywa poświęcony czas, właściwie dobrany temat, umiejętność wyboru zdjęć oraz ich edycja. Przygotujemy Was do tego i przeprowadzimy przez realizację całkowicie autorskich, poważnych projektów. Dobory tematów, zdjęć, sposoby ich prezentacji bądź nawet wydania albumu – w tym wszystkim pomoże Wam prowadzący, którego pozycja w kraju należy do najwyższej w tej dziedzinie.

Prowadzący: mgr Marek Lapis