Facebook

Studium

Oferujemy wykłady i warsztaty w formie przyjaznych spotkań w małym gronie fascynatów. Program nauczania stworzyliśmy tak by prowadził przez różne poziomy zaawansowania. Naszym celem jest pomoc w przygotowaniu pierwszej indywidualnej wystawy. Spotkania z podstawową wiedzą techniczną, prowadzą słuchaczy od pomysłu na realizację, przez postprodukcję do wielu innych poziomów wtajemniczenia. Praca końcowa I roku studium pozwala zaprezentować w galerii swój wysublimowany cykl fotografii.

Pierwszy rok

 • rok studencki trwa od października do czerwca
 • zajęcia odbywają się maks. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • drugi semestr kończy sesja zaliczeniowa z trzech pracowni fotografii (w postaci oceny końcowej prac)
 • w trakcie roku studium zaplanowanych jest 200 godzin lekcyjnych zajęć rozłożonych na:
  •  minimum 12 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
  •  osobny zjazd egzaminacyjny
  •  32 godziny lekcyjne dodatkowej, obowiązkowej pracy własnej studentów
 • system pracy szkoły oparty jest na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium WSF możesz również traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny
 • rok kończy się egzaminami z trzech pracowni oraz obroną pracy końcowej i jej wystawą
 • zakończenie roku dokumentowane jest wydaniem dyplomu/ zaświadczenia Wielkopolskiej Szkoły Fotografii potwierdzającego jego ukończenie (nie jest to dyplom ukończenia szkoły)
 • w przypadku zainteresowania poszerzeniem umiejętności o drugi rok nauki (nie jest to obowiązkowe) uzyskasz dyplom ukończenia Wielkopolskiej Szkoły Fotografii w zawodzie: Plastyk, specjalność – Fotografia i film, specjalizacja – Fotografia artystyczna

Drugi rok

 • rok studencki trwa od listopada do maja/czerwca
 • zajęcia odbywają się max. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • drugi semestr kończy sesja zaliczeniowa z trzech pracowni fotografii – w postaci oceny końcowej prac
 • w trakcie studium zaplanowanych jest:
  • 200 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcami WSF, rozłożonych na:
  • minimum 11 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
  • osobny zjazd egzaminacyjny
  • 32 godziny lekcyjne dodatkowej, obowiązkowej
  • pracy własnej studentów
 • system pracy oparty na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
 • studium kończy się obroną dyplomu – zakończeniem i obroną pracy wykonywanej przez cały rok trwania studium w wybranej przez studenta pracowni (wybór nastąpi na 3-cim zjeździe)
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium WSF możesz również traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny
 • uzyskasz zawód: plastyk, specjalność – fotografia i film, specjalizacja – fotografia artystyczna

Dodatkowo

 • u nas uzyskasz zawód:

Plastyk, specjalność – Fotografia i film, specjalizacja – Fotografia artystyczna (dotyczy dwóch lat nauki)

 • wystawa zdjęć na zakończenie pierwszego roku
 • własne wydawnictwo fotograficzne na zakończenie drugiego roku – to jednocześnie praca dyplomowa
 • studio fotograficzne dla słuchaczy w cenie szkoły
 • profesjonalna kadra – wykładowcy to absolwenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu