Facebook

Sale dydaktyczne

Do dyspozycji Słuchaczy mamy ponad 200 metrów powierzchni, w ramach których znajdują się:

SALASTUDIO
FOTOGRAFICZNE
nr S1
STUDIO
FOTOGRAFICZNE
nr S2
CIEMNIA
FOTOGRAFICZNA
PRACOWNIA
KOMPUTEROWA
SALA
WYKŁADOWA
PARAMETRY

ul. Taczaka 10
70 m2
pełne wyposażenie studyjne

ul. Taczaka 10
70 m2
pełne wyposażenie studyjne
22 m2
8 stanowisk
26 m2
8 stanowisk
krzesła konferencyjne

Sale dydaktyczne:

  • znajdują się w centrum Poznania
  • dostosowane są do pracy dla fotografów – wysokie i duże powierzchnie

Studio fotograficzne S1

Studio fotograficzne S2

Ciemnia fotograficzna

Pracownia komputerowa